Đề bài : Lập dàn ý :  “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống” . Anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về vai trò lí tưởng sống của con người

Mở bài : Vai trò của lí tưởng đối với cuộc đời , sự nghiệp , tương lai của mỗi người là rất quan trọng

(trích dẫn câu nói của Leptonxtôi)

Thân bài :

_Giải thích khái niệm lí tưởng : Là những tư tưởng đạo lí đúng đắn phù hợp với quan niệm của dân tộc , xã hội , là điểm đến có ý nghĩa mà mỗi người cần xác định tới . Lí tưởng phục vụ cho mục đích lợi ích chung đất nước .

_Cuộc sống là những nhu cầu con người được đáp ứng , tự do , được làm việc , vui chơi trong quan hệ lành mạnh với con người , xã hội .

=> Câu nói của Leptonxtôi có ý nghĩa : Lí tưởng là ngọn đền chỉ đường , bởi lí tưởng đóng vai trò định hướng trong cuộc sống cho đường đời mỗi người , lí tưởng tạo ra phương hướng phấn đấu dúng đắn cho mỗi người trong hành trình tiến đến tương lai để xây dựng cuốc ống tốt đẹp cho bản thân.

Vai trò quan trọng của lí tưởng đối với cuộc sống của con người :

+ Lí tưởng đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống con người , xây dựng ước mơ , khát vọng , mục đích sống cho mỗi người .

+ Dẫn chứng lịch sử dân tộc : Hồ Chí Minh có lí tưởng cứu nước , cứu dân , giải phóng dân tộc đem lại giải phóng , tự do .

+ Nguyễn Đình chiểu dù bị mù nhưng vẫn tham gia chống giặc bằng ngòi bút .

+ Những thế hệ thanh niên , học sinh chống Pháp , chống Mĩ xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu.

+ Trong xã hội ta ngày nay có rất nhiều thanh niên sống có hoài bão , lí tưởng  , ước mơ , mục đích.

+ Thế hệ thanh niên trẻ tình nguyện ..( chăm sóc người nghèo , đến vùng núi đem chữ cho mọi người  ….,….)

_Phê phán 1 bộ phận thanh thiếu niên sống không có lí tưởng , giết thời gian bằng những trò chơi vô ổ .

_ Đánh giá , liên hệ : Nêu suy nghĩ của bản thân đối với câu nói của  Leptonxtôi .

  • Khẳng định câu nói là đúng
  • Cần chọn lí tưởng phù hợp với hoàn cảnh
  • Không ngừng phấn đấu , rèn luyện mục tiêu , lí tưởng đề ra
  • Phải tuyên truyền vận động cho bạn bè , mọi người xung quanh về lí tưởng sống đúng đắn.

Kết bài : Khẳng định con người sống cần có lí tưởng đúng đắn , có ước mơ hoài bão để trở thành con người có ích cho xã hội .