Hướng dẫn cover ảnh bìa Facebook 3D bằng PS

Nguồn : Uyên Điêu

Demo :

Hướng dẫn sử dụng :

Link tải PSD ảnh bìa FaceBook 3D

[button-green url=”http://ouo.io/ec1NG” target=”_self” position=”center”]Download PSD ảnh bìa Facebook 3D[/button-green]